Eskisehir Block Party – Youth Town // Gençlik Kasabası (Phase I)

Leave a comment
2014, Mixed Use, Projects, Urban / Development
Click Images for the Full Preview / More Images after the Text

Eskisehir Block Party – Youth Town // Gençlik Kasabası (Phase I // Asama I)

A Pattern of Voids for the ‘Old City’ & New Culture // Eskisehir ve Yeni Kültür icin Bir Bosluk Orüntüsü

The main idea for this Youth Town is to propose “a continuous pattern of voids”, resembling the neighboring urban fabric of Tepebası. The pattern is formed by interconnected courtyards, alleys & streets derived from a study on porous cities and contemporary activities of temporary gathering, favoring a busy & fluid occupation of the ground level. The courtyards, connected directly or via alleys and a main street, are surrounded by units generated by & upon a three-dimensional grid which eases the construction costs and providing flexibility in design. Accommodating busy or quiet activities based on their location, the units support and promote outdoor use; spilling over towards the voids. These units & occupied voids form a network of several mini-quarters with a busy life amidst blended activities and users.

“Gençlik Kasabasının” mekanlasması için, arazinin komsu oldugu Tepebası dokusunun önerdiginin paralelinde ve bizzat onla iliskili sekilde bir “bosluk örüntüsü” gelistirilmistir. Bu örüntünün yapıtası, geçirgen sehirlerin ve güncel geçici topluluk aktivitelerinin kalbi olan ve yogun bir 0 kotu kullanımı öneren avlular, onlara baglanan sokaklar ve caddelerdir. Boslukların etrafını saran ve 3 boyutlu bir gride göre sekillenen modüler birimler, bulundugu bölgeye göre (sesli/sessiz) ve bosluga tasma özelligi gösteren islevler edinirler. Bu sekilde yapı içerisinde farklı yayılmaların birbiriyle karıstıgı, bol bosluklu mini-mahalleler olusur.

Programmatic Plan - Life of the Youth Town

Programmatic Plan – Life of the Youth Town / Programın Dagılımı

Proposed Activites & Events of Gathering

Proposed Activites & Events of Gathering

New / Old / In-Between // Eski / Yeni / Arada

The formation and visual quality of the new settlement is based on a fruitful contrast & the idea of “co-existence” of the old structure and the additions, casting a new hybrid reality.  The resulting experience of “contrasts” and an architectural collage might improve the conditions for the old structure in adapting new functions while preserving its character, and might even enhance its presence through the two entities’, the new & the old, saturated distinction.

For the case of spatial qualities, the central aim is to disturb and transform the existing relations of indoor and outdoor spaces, and to challenge the building’s profound system of spatial & structural axles (see the Settlement Diagram on the top). In addition to the contrasting visuality, the spatial experience is enriched through “cuts & insertions” into single volumes of the existing buildings, generating new “in-between” interior spaces & perspectives (See the Museum Building).

Kasabanın yapılanmasında ve yeni yaratılan görselliginde, mevcut ile olan ilişki “es-birliktelik” ve bu durumun yaratacagı “sürekli konstrastlanma” üzerinden tasarlanmıstır. Bu karsıt ve kolaj formasyon, eskiyi yada hafızayı korumakla beraber onu hem yeni program ve kullanımlarla bulusturmaya hem de onun varlıgını yaratılan yeni kontrastlar üzerinden daha dramatik hale getirmeye yarayabilir.

Mekansallasma olarak ise, binaların sahip oldugu güçlü iç-dıs algısını ve aks sistemini bilinçli sekilde zorlamak veya tamamen yıkmadan bozmak hedeflenmistir (bkz. en bastaki Yerleşim Diagramı). Mekan algısı ve çesitlerine ait olarak da eski ve yeninin bir aradalıgına ek olarak, total mekanları “bölmek/kesmek ve içine sokmak” suretiyle “arada” ve süprizli yeni iç mekanlar, persektifler ve mekan deneyimleri denenmistir (bkz. Müze Yapısı).

Study Sketch of the Museum Building: The New, the Old & the In-Between

Study Sketch of the Museum Building: The New, the Old & the In-Between

Posted by

Architect, Designer and Researcher - based in Istanbul and New York City.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s